Thông báo lịch bảo vệ ĐCCT LVThS chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cụ thể như sau:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

 

 

 

08h00, thứ 3
Ngày 10/01/2017
Phòng A304

Nguyễn Hồng Lam
910663Q
Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả làm việc của cán bộ, công chức huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Trần Tấn Quang
910675Q
Ảnh hưởng mạng xã hội đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku , tỉnh Gia Lai.
Trần Văn Thuân
910681Q
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua dịch vụ di động 3G : Một nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Hồ Thị Tường Vi
910687Q
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ , công chức nhà nước tỉnh Gia Lai.
Nguyễn Hoài Văn
910803Q
Mối quan hệ giữa sự xung đột trong công việc – gia đình đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp xây dựng tại Gia Lai.
Phạm Thành Lập
910816Q
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lê Thị Sen
910828Q
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực  đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Vũ Việt Hà
910808Q
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên trên địa bán tỉnh Gia Lai

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: tuyệt đối không được mặc quần Jean.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp