Thông báo lịch bảo vệ ĐCCT LVThS chuyên ngành Kế toán

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cụ thể như sau:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
       

 

 

 

 

08h00, thứ 3
Ngày 10/01/2017
Phòng A305

Phạm Văn Cường
910627K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Quy trình Kiểm soát Chi đầu tư Xây Dựng cơ bản qua Kho Bạc nhà nước trên địa bàn Tỉnh Gia Lai .
Nguyễn Thị Diễm Phương
910689K
Hoàn thiện Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ Thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Văn Xuân Sơn
910644K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.
Nguyễn Quang Sự
910690K
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai theo hướng tiếp cận INTOSAI.
Từ Thị Tài
910645K
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ kế toán giao dịch tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.
Nguyễn Văn Thám
910846K
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thu – chi tài chính tại Liên đoàn Lao động thị xã An Khê, Gia Lai .
Võ Ngọc Tình
910648K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần thương mại Gia Lai.
Nguyễn Thị Cẩm Vân
910850K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ thu ngân sách nhà nước: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Kông chro , tỉnh Gia Lai.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: tuyệt đối không được mặc quần Jean.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp