Lịch thi tuyển sinh bậc đào tạo Thạc sĩ đợt 1, tháng 06/2017

LỊCH THI TUYỂN SINH BẬC ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1, THÁNG 06/2017

 

NGÀY SÁNG CHIỀU
 

17/06/2017

06h30: thí sinh có mặt tại phòng thi

07h30 – 10h30: thi môn CƠ BẢN

(thời gian làm bài 180 phút)

13h15: thí sinh có mặt tại phòng thi

14h15 – 17h15: thi môn CƠ SỞ

(thời gian làm bài 180 phút)

 

 

18/06/2017

06h30: thí sinh có mặt tại phòng thi

07h25 – 09h30: thi môn ANH VĂN (Nghe – Đọc – Viết)

10h00: thi môn ANH VĂN (Nói)

 

 

 

Lịch chi tiết các buổi thi:

BUỔI THI NỘI DUNG CÔNG VIỆC HIỆU LỆNH
 

 

 

 

 

SÁNG 17/06/2017

06h45: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

07h15: Mở đề, phát đề cho thí sinh

07h30: Thí sinh bắt đầu làm bài

(thí sinh đến chậm quá 15’ không được vào phòng thi)

09h30: Thí sinh được nộp bài ra về

(thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp)

10h15: CBCT nhắc nhở thí sinh còn 15’ hết giờ làm bài (không cho thí sinh nộp bài).

10g30: Hết giờ làm bài

  • Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
  • Kiểm tra xong cho ra về một lượt.
 

01 hồi chuông

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

CHIỀU 17/06/2017

13h30: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

14h00: Mở đề, phát đề cho thí sinh

14h15: Thí sinh bắt đầu làm bài

(thí sinh đến chậm quá 15’ không được vào phòng thi)

16h15: Thí sinh được nộp bài ra về

(thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp)

17h00: CBCT nhắc nhở thí sinh còn 15’ hết giờ làm bài (không cho thí sinh nộp bài).

17g15: Hết giờ làm bài

  • Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
  • Kiểm tra xong cho ra về một lượt.
 

01 hồi chuông

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG 18/06/2017

06h45: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

07h10: Mở đề, phát đề cho thí sinh

07h25: Thí sinh bắt đầu làm bài

(thí sinh đến chậm quá 15’ không được vào phòng thi)

Thí sinh không rời phòng thi suốt thời gian làm bài

07h25 – 08h00: thí sinh làm bài phần nghe

08h00 – 09h30: thí sinh làm bài phần đọc – viết

09h30: Hết giờ làm bài

  • Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
  • Kiểm tra xong cho ra về một lượt.

09h45: Thí sinh tập trung tại Phòng chờ

10h00: Từng thí sinh được hướng dẫn về phòng thi

Mỗi thí sinh có 05 phút chuẩn bị bài thi nói (bốc thăm) và có thời gian thi từ 10-12 phút.

 

01 hồi chuông

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

03 hồi chuông

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp