Lịch bảo vệ LVThS chuyên ngành Kế toán tháng 02/2017 (cập nhật)

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cụ thể như sau:

Hội đồng 1:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

 

 

 07h30, thứ 3
Ngày 28/02/2017
Phòng họp C

Nguyễn Thị Hoàng Linh
810437K
Những nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Lê Phương Mai
810482K
Phân tích các chi phí tuân thủ thuế GTGT, thuế TNDN của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Diễm Sương
810503K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường trung cấp tổng hợp TP. HCM
Nguyễn Hữu Thiện
910748K
Hoàn thiện hệ thống dự toán ngân sách tại Trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức
Lê Thị Ngọc Trâm
910757K
Đánh giá mức độ công bố thông tin trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – Nghiên cứu trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng 2:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

 

 

  

07h30, thứ 3
Ngày 28/02/2017
Phòng họp A101

Nguyễn Thị Minh Thuỳ
810447K
Ảnh hưởng của mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết: Thực nghiệm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Phạm Trần Thị Thanh Xuân
810477K
Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị thu nhập trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh
Phan Việt Hùng
810495K
Tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đến việc tuân thủ thuế TNDN: thực nghiệm tại cục thuế TP. Hồ Chí Minh
Tô Lê Nguyên Khoa
910588K
Tác động của đòn bẫy tài chính, sự đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trần Thị Hoàng Phượng
910745K
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm:

Trường đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: nữ áo dài, nam áo sơ mi dài tay + caravat, tuyệt đối không được mặc quần Jean.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp