Lịch bảo vệ ĐCCT LVThS chuyên ngành Kế toán tháng 06/2017

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cụ thể như sau:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

14h00 thứ 4,
 ngày 14/06/2017
Phòng B.211

Chu Quốc Huy
910635K
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước Chư Sê
Vũ Đình Khoa
910844K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động tín  dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Gía Lai.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: tuyệt đối không được mặc quần Jean.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp