THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

1. Trình độ Tiến sĩ

 

2. Trình độ Thạc sĩ

Các chuyên ngành đào tạo
TT Chuyên ngành đào tạo Mã ngành Môn thi
Cơ bản Cơ sở Ngoại ngữ
1 Xã hội học 60310301 Triết học Mác – Lênin Xã hội học tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
2 Quản trị kinh doanh 60340102 Toán cao cấp + XSTK Kinh tế học tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
3 Kế toán 60340301 Toán cao cấp + XSTK Kinh tế học tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
4 Tài chính – Ngân hàng 60340201 Toán cao cấp + XSTK Kinh tế học tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
5 Toán ứng dụng 60460112 Giải tích hàm nhiều biến Giải tích hàm tiếng Anh
Đại số tuyến tính Giải tích số (Đọc–Viết–Nghe)
6 Khoa học máy tính 60480101 Toán rời rạc Cơ sở tin học tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
7 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 60520216 Toán cao cấp Giải tích mạch tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
8 Kỹ thuật hóa học 60520301 Toán cao cấp Hóa lý tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
9 Kỹ thuật môi trường 60520320 Toán cao cấp Quá trình công nghệ môi trường tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
10 Kỹ thuật xây dựng CTDD&CN 60580208 Toán cao cấp Sức bền vật liệu tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)
11 Bảo hộ lao động 60900103 Toán cao cấp Cơ sở bảo hộ lao động tiếng Anh
(Đọc–Viết–Nghe)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

TB 001

TB2 002

TB3 001

Chương trình bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành
STT TÊN CHUYÊN NGÀNH NGÀNH ĐÚNG NGÀNH GẦN CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
1 XÃ HỘI HỌC -Xã hội học  -Giáo dục học;
-Tâm lý học;
-Công tác xã hội;
-Nhân học;
-Chính trị học;
-Kinh tế học;
-Triết học (Chủ nghĩa duy vật lịch sử Triết học xã hội);
-Văn hóa học.
-Xã hội học đại cương;
-Lịch sử Xã hội học;
-Phương pháp nghiên cứu xã hội học.
2 TOÁN ỨNG DỤNG -Toán;
-Toán cơ;
-Sư phạm Toán;
-Sư phạm Toán – Tin.
-Toán giải tích
-Đại số và lý thuyết số
-Hình học và tôpô
-Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
-Phương pháp toán sơ cấp
-Giải tích hàm nâng cao;
-Giải tích số;
-Giải tích thực;
-Phương trình đào hàm riêng.
3 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG -Tài chính – Ngân hàng -Kế toán kiểm toán
-Kinh doanh thương mại
-Quản trị kinh doanh
-Lý thuyết tài chính tiền tệ ;
-Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ;
-Tài chính doanh nghiệp.
4 KẾ TOÁN -Kế toán
-Kế toán – Kiểm toán
-Ngành Tài chính;
-Ngành Ngân hàng;
-Ngành Quản trị kinh doanh;
-Ngành khác thuộc khối kinh tế.
-Kế toán tài chính;
-Kế toán quản trị;
-Kiểm toán;
-Hệ thống thông tin kế toán.
5 QUẢN TRỊ KINH DOANH -Quản trị kinh doanh;
-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
-Kinh doanh thương mại.
-Tài chính – Ngân hàng;
-Kế toán;
-Chính sách công;
-Quản lý công;
-Quản trị nhân lực;
-Hệ thống thông tin quản lý;
-Quản trị văn phòng;
-Quản lý kinh tế;
-Quản lý khoa học và công nghệ;
-Quản lý công nghiệp, năng lượng;
-Các ngành kỹ thuật, y,  dược, tự nhiên.
-Kinh tế vi mô;
-Kinh tế vĩ mô;
-Nguyên lý quản trị;
-Nguyên lý kế toán;
-Nguyên lý Marketing;
-Thống kê trong KD;
-Tài chính tiền tệ;
-Luật kinh doanh.
-Ngôn ngữ Anh
-Ngôn ngữ Trung Quốc
….
-Toán cao cấp 1, 2, 3;
-Xác suất thống kê;
-Kinh tế vi mô;
-Kinh tế vĩ mô;
-Nguyên lý quản trị;
-Nguyên lý kế toán;
-Nguyên lý Marketing;
-Thống kê trong KD;
-Tài chính tiền tệ;
-Luật kinh doanh.
6 KHOA HỌC MÁY TÍNH -Khoa học máy tính;
-Kỹ thuật phần mềm;
-Hệ thống thông tin quản lý;
-Công nghệ thông tin;
-Truyền thông và mạng máy tính;
-Công nghệ kỹ thuật máy tính.
-Điện tử, truyền thông;
-Toán tin ứng dụng;
-Toán rời rạc;
-Tin học cơ sở;
7 KỸ  THUẬT  ĐIỀU KHIỂN
 VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
-Cơ điện tử.
-Điện – điện tử;
-Điện tử – truyền thông;
-Cơ khí.
-Vi xử lý;
-PLC;
8 KỸ THUẬT HÓA HỌC -Hóa học ;
-Công nghệ hóa học;
-Kỹ thuật hóa học;
-Hóa  lý.
-Công nghệ thực phẩm;
-Công nghệ sinh học;
-Hóa sinh.
-Quá trình cơ học;
-Quá trình truyền nhiệt;
-Quá trình truyền khối;
-Hóa lý.
9 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG -Kỹ thuật môi trường;
-Công nghệ môi trường;
-Công nghệ kỹ thuật môi trường;
-Quản lý môi trường;
-Khoa học môi trường.
-Bảo hộ lao động;
-Kỹ thuật hóa học;
-Công nghệ sinh học, Sinh học;
-Nông nghiệp;
-Lâm Nghiệp;
-Công nghệ chế biến thủy sản;
-Nuôi trồng thủy sản;
-Quy hoạch vùng và đô thị;
-Kỹ thuật công trình xây dựng;
-Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
-Quản lý đất đai, Xây dựng,
-Quan hệ lao động.
-Vi sinh kỹ thuật môi trường ;
-Hóa kỹ thuật môi trường ;
-Sinh thái môi trường ;
-Quá trình công nghệ môi trường.
10 KỸ  THUẬT  XÂY  DỰNG  CÔNG TRÌNH  DÂN  DỤNG  VÀ  CÔNG NGHIỆP -Kỹ thuật xây dựng;
-Xây dựng dân dụng;
-Kỹ thuật xây dựng CTDD&CN
-Xây dựng cầu đường;
-Xây dựng thủy lợi;
-Công trình thủy;
-Xây dựng cơ sở hạ tầng;
-Công nghệ thông tin trong xây dựng
-Kết cấu thép;
-Kết cấu nhà bêtông cốt thép;
-Tính toán kc bằng  SAP 2000.
-Quy hoạch đô thị;
-Kinh tế xây dựng.
-Sức bền vật liệu;
-Cơ học kết cấu;
-Kết cấu thép;
-Kết cấu nhà bêtông cốt thép;
-Tính toán kc bằng SAP 2000;
-Cơ địa nền móng.
11 BẢO HỘ LAO ĐỘNG -  Bảo hộ lao động -Khoa học môi trường;
-Công nghệ kỹ thuật môi trường;
-Kỹ thuật môi trường;
-Quản lý môi trường;
-Kỹ thuật hóa học;
-Công nghệ sinh học;
-Kỹ thuật công trình xây dựng;
-Điện – Điện tử,
-Điện tử – Viễn thông;
-Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
-Cơ điện lạnh;
-Cơ khí chế tạo máy;
-Quan hệ lao động;
-Cơ khí động lực;
-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
-Kỹ thuật hóa dầu;
-Kỹ thuật dệt – may;
-Kỹ thuật Luyện kim;
-Khoa học và kỹ thuật vật liệu;
-Kỹ thuật hạt nhân.
-Cơ sở khoa học Bảo hộ lao động;
-Pháp luật Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường;
-Quản lý bảo hộ lao động và môi trường doanh nghiệp;
-Kỹ thuật an toàn chung.

3. Chính sách học bổng

 

Trình độ Thạc sĩ

Link thông báo: click vào đây.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Trình độ Tiến sĩ

1. Phiếu dự tuyển;

2. Lý lịch khoa học;

3. Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan;

4. Bản sao văn bằng đại học, thạc sĩ kèm bảng điểm (có công chứng);

5. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (công chứng);

6. Bản cam kết;

7. 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc);

8. 06 bài luận dự định nghiên cứu;

9. 03 bộ bản sao bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo;

10. 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ;

11. Giấy chứng nhận sức khỏe;

12. 04 tấm ảnh (4 x 6).

Hồ sơ đăng ký dự thi: Dowload

Trình độ Thạc sĩ

Phiếu dự tuyển sinh cao học (tải mẫu tại đây);

2 Bản lý lịch khoa học, có dán ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú và đóng giáp lai lên ảnh (tải mẫu tại đây);

02 Bản photo bằng tốt nghiệp đại học;

02 Bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;

01 Bản chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);

01 Phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng);

02 Phong bì dán tem, ghi tên và địa chỉ người nhận;

02 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ).

5. Các địa điểm tư vấn tuyển sinh:

  • Trường đại học Tôn Đức Thắng: Phòng sau đại học, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
  • Trường đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở Nha Trang: số 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
  • Trường đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở Bảo Lộc: đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng.
  • Trường đại học Tiền Giang: Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, số 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang
  • Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai: Ban đào tạo vừa làm vừa học, 126 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, TP. Pleiku, T. Gia Lai

 

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp