Daily Archives: June 7, 2017

Thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 10/06/2017

Phòng sau đại học thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 10/06/2017 như sau:

Danh sách thi môn Phương pháp định lượng trong tài chính ngày 10/06/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Phương pháp định lượng trong tài chính
Mã MH: FB6034061
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 10/06/2017
Phòng thi: B302
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010852Q Trần Ngọc Ẩn 10/07/1984 Nam  
2 1010854Q Đỗ Lương Xuân Dũng 05/10/1992 Nam  
3 1010866T Nguyễn Thị Nhật Linh 10/10/1990 Nữ  
4 156001009 Huỳnh Anh Thảo 19/06/1993 Nam  
5 156001010 Nguyễn Đình Thi 25/12/1990 Nam  
6 156008007 Thái Thị Linh 18/06/1993 Nữ  
7 156008008 Huỳnh Hữu Lộc 27/07/1977 Nam  
8 156008009 Bùi Cao Kim Ngân 08/07/1993 Nữ  
9 156008010 Nguyễn Như Ngọc 20/12/1991 Nữ  
10 156008011 Huỳnh Nguyễn Phong Phú 15/09/1992 Nam  
11 156008012 Hồ Thị Phương 24/04/1986 Nữ  
12 156008013 Nguyễn Trần Thanh Phương 23/03/1974 Nữ  
13 156008018 Trần Minh Trọng 02/04/1979 Nữ  
14 156008019 Nguyễn Mẫn 22/04/1983 Nam  
15 910704Q Nguyễn Thị Ngọc Thắm 22/04/1983 Nam  

Tổng danh sách có 15 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp