Daily Archives: April 20, 2017

Lịch bảo vệ LVThS chuyên ngành Kế toán tháng 4/2017

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cụ thể như sau:

Hội đồng 1:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

07h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp C

Lê Phương Duyên
910578K
Đánh giá tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên sàn Upcom Việt Nam
Lê Thị Thúy Hoa
910582K
Đo lường của các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các công ty xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lâm Thị Hoàng Hoanh
910583K
Các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận kế toán của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp: thực nghiệm trên sàn HOSE
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
910599K
Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế áp dụng lần đầu để lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty TNHH phát triển phần mềm Shin Way
Nguyễn Thanh  Huyền
910733K
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống kiểm soát rủi ro ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Hội đồng 2:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

07h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp B

Lê Nguyễn Linh Giang
910725K
Các nhân tố tác động đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty ngành Bất động sản và Xây dựng
Trần Đặng Thanh  Bình
910572K
Nghiên cứu tác động của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX
Nguyễn Ngọc Bắc
910571K
Các nhân tố tác động đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Trần Ngọc Lý
910736K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Quỹ trợ vốn CEP theo hướng quản trị rủi ro hoạt động
Lê Thị Trúc Mai
910590K
Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Hùng Vương

 

Hội đồng 3:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

13h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp khán đài A

Nguyễn Tuấn Đại
910573K
Các yếu tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp cổ phần trên địa bàn thành phố HCM
Nguyễn Tường Vy
910601K
Những nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhóm ngành thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Thủy
910754K
Các nhân tố tác động đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam
Trần Thị Bích Trân
910758K
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các công ty dịch vụ kế toán vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh
Vương Đình Vinh
910766K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Hội đồng 4:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

13h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp C

Nguyễn Việt  Ảnh
910570K
Ứng dụng kế toán môi trường tại công ty cổ phần địa chất và khoáng sản Vinacomin (Geosimco)
Trần Thành Công
810431K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
Đặng Thị Quỳnh Mai
910737K
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Mai Thị Thùy Trang
910598K
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp điều – tỉnh Bình Phước
Dương Thị Ngọc Yến
910602K
Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết VN30

 

Hội đồng 5:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

13h00 thứ 3
Ngày 25/04/2017
Phòng họp C

Nguyễn Bá Duy
910576K
Sử dụng chỉ số M và chỉ số Z nhằm phát hiện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nguyễn Nam Khang
910587K
Những nhân tổ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Hà Thanh Nam
910591K
Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

Địa điểm:

Trường đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: nữ áo dài, nam áo sơ mi dài tay + caravat, tuyệt đối không được mặc quần Jean.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp